Glonet BVBA

Glonet NVGlonet BVBA is sinds 1990 actief in het informatica landschap.

Ons bedrijf heeft zich gespecialiseerd in informatica in de brede zin van het woord. U kunt bij ons terecht voor ondermeer advies, implementatie van nieuwe IT omgevingen, aanpassen van bestaande omgevingen, het beheer en onderhoud op IT omgevingen en verkoop van hardware en software.

Informatisering van A tot Z waarbij wij onze organisatie aanpassen aan die van u. Personalisering en oog voor de klant zien wij als de sleutel tot een lange en goede samenwerking met u.

Informatica in de KMO

Ook uw organisatie is in de afgelopen jaren steeds meer afhankelijk geworden van een correct functionerende IT-Infrastructuur. Implementaties en IT-beheer zijn taken geworden die binnen elke organisatie een plaats verdienen.

Vaak doet iemand het beheer, onderhoud en uitbreiden van het netwerk bij zijn job, toevallig omdat deze persoon de meeste affiniteit met computers heeft, maar een complete dagtaak kan er bij lange na niet mee worden gevuld. Er is geen budget voor een fulltime systeembeheerder en ook geen enkele reden deze in vaste dienst te hebben.
Voor de eerste lijns contactpersoon is het echter veel te moeilijk om op alle vragen een antwoord te hebben, laat staan een incident met een hoge prioriteit op te kunnen lossen.

Informatisering van A tot Z waarbij wij onze organisatie aanpassen aan die van u. Personalisering en oog voor de klant zien wij als de sleutel tot een lange en goede samenwerking met u.

Herkent u zich in deze problematiek?
Het is eigenlijk belangrijk om terug te kunnen vallen op een organisatie die wel diepgaande kennis heeft van IT oplossingen en het IT-beheer daarvan. Het beheer en onderhoud van netwerken behoort ook niet tot uw core competenties en dat wilt u ook niet beheersen. Glonet BVBA kent als geen ander de problematiek van IT oplossingen en het beheer daarop binnen de KMO. Veel van onze huidige opdrachtgevers leggen de verantwoordelijkheid voor het functioneren van hun IT-Infrastructuur in onze handen. Wij stellen ons ten doel ICT voor u te laten werken!
Want laten we eerlijk zijn! U doet toch ook niet het onderhoud van uw eigen wagens?

Diensten en projecten

Ook bij bedrijven waar wel vaste systeembeheerders in dienst zijn, kan Glonet BVBA behulpzaam zijn. Het bijzondere van ons vakgebied is de enorme dynamiek en de snelheid waarmee de ontwikkelingen gepaard gaan. IT is een middel geworden om uw organisatie slagvaardig te maken of zelfs uw concurrentiepositie mee te verbeteren. Uw organisatie wordt daarmee wel meer afhankelijk van IT. Welke keuzes moet u maken en hoe brengt u veranderingen aan uw IT-Infrastructuur door zonder dat uw klanten en de eindgebruikers daar last van hebben?
Er zijn tijdelijke capaciteitswensen om een project uit te voeren, daarna valt de behoefte aan ondersteuning terug naar een niveau dat u zelf kunnen bedienen. U wil een nieuwe technologie introduceren en zoekt een partner die u daarmee behulpzaam kan zijn?
Glonet BVBA besteedt een belangrijk gedeelte van haar capaciteit aan het ondersteunen en begeleiden van organisaties op deze bovenstaande terreinen. Wij willen voor onze relaties een professionele partner zijn, zowel uitvoerder als adviseur maar ook aanspreekpunt en vraagbaak. Wij werken samen uw interne systeembeheerders en vullen elkaar op flexibele wijze aan.

De ontwikkelingen in de informatietechnologie voltrekken zich razendsnel. Voor veel ondernemingen is de beschikbaarheid van het IT-Netwerk inmiddels essentieel voor de bedrijfsvoering. Met de netwerkservers als het meest vitale onderdeel. Deze vormen het hart van het digitale zenuwstelsel binnen het bedrijf en vragen om preventief onderhoud. Een tijdrovende, weinig inspirerende maar wel noodzakelijke bezigheid. Want incidenten die leiden tot onderbrekingen zijn doorgaans negatief voor de werking van uw bedrijf. Een hele reeks oorzaken kunnen daar aan de basis van liggen: een virus, een verbroken internetverbinding, te weinig schijfruimte, back-up problemen.
Vaak merkt men het probleem als het te laat is en het netwerk niet langer functioneert. Met alle gevolgen van dien.
Voorkomen is ook hier dus beter dan genezen. Zeker als de deskundigheid niet in eigen huis beschikbaar is om de problemen snel en adequaat op te lossen.

Garanties op beschikbaarheid

Als ervaren systeembeheerder kent Glonet deze problematiek als geen ander, al was het maar omdat onze klanten in dit soort gevallen een beroep doen op onze service. Door middel van het juiste beheer ter plaaste of vanop afstand, kunnen wij deze incidenten voorkomen en de beschikbaarheid van de IT-infrastructuur van onze opdrachtgevers optimaliseren.

Bewaking

Wij kunnen uw netwerk op afstand bewaken en op deugdelijkheid controleren. Het werkt pro-actief, want alle vitale processen op uw netwerk worden in de gaten gehouden. Als er sprake is van afwijkingen wordt er alarm geslagen en direct professioneel ingegrepen. Het probleem is verholpen, nog voor er echt een probleem voor de bedrijfsvoering ontstaat. Daarnaast wordt u door periodieke rapportages geïnformeerd over de stand van zaken.